Et landbrug der udvikler sig hele tiden

– Vi ønsker at drive et landbrug, der udvikler sig hele tiden. Udvikling skal være en løbende proces i vores hverdag, og derfor er det vigtigste for os i samarbejdet med Agrogården sparring. Masser af sparring, som genererer en masse stof til eftertanke.

Det siger Pia og Torben Lundsgård, der sprang ud som selvstændige i 2002 med købet af gården Bakkebo i Stat-ene lidt syd for Rudkøbing. Mens Torben er fuldtids, har Pia et 20 timer om ugen-kontorjob på en maskinstation ved siden af at lave kontorarbejdet hjemme på gården og gå til hånde i stalden. Og ikke at forglemme to børn, 12-årige Signe og 10-årige Andreas, der også skal passes.

– Nu er vi kommet godt i gang med landbruget, men måske vælger vi en dag at supplere vores forretning med andet end landbrug, et eller andet sideerhverv, hvem ved. Det, som driver os, er at få hjulene til at rulle og at skabe en spændende hverdag for os selv og vores fire-fem medarbejdere, der skal opleve vores bedrift som en arbejdsplads med god trivsel og en masse udvikling, fortsætter Pia og Torben, der har været kunder hos Agrogården gennem alle årene og benytter firmaets økonomi-, planteavls- og i mindre omfang svinerådgivning.

Det går ikke altid stille af, når der er møde mellem det langelandske ægtepar og konsulenterne fra Agrogården.

Gode og konstruktive diskussioner

– Vi har mange gode og konstruktive diskussioner med dem. Det er mest økonomi, der bliver diskuteret, og vi er næsten aldrig enige. Det skal vi heller ikke være. De skal flytte noget hos os, men vi skal også bidrage med noget og være konstruktive over for dem. Vi skal flytte os sammen og i sidste ende nå frem til nogle fornuftige konklusioner, siger Torben og betoner, at samarbejdet fungerer upåklageligt.

Han har noteret sig med tilfredshed, at også Agrogråden har flyttet sig undervejs i samarbejdet. Specielt i retning af at yde en endnu mere individuel og målrettet rådgivning. For som han siger, ”der er ikke to landmænd, som er ens”.

Idéer skorter det ikke på hjemme hos Pia og Torben. Derimod søger de i stor udstrækning med- og modspil til idéerne for at få dem belyst fra forskellige vinkler.

Gårdråd

– Der skal være nogen til at stille ”dumme” spørgsmål, så at sige. Vi har netop etableret et gårdråd, som naturligvis kun er rådgivende, men på sigt kan jeg godt forestille mig en egentlig professionel ”bestyrelse” til at bakke mig op. Jeg vil ikke være en enspænder, men har brug for modspillere, for fremadrettet har jeg meget at lære, siger Torben, der i gårdrådet bl.a. suppleres af to rådgivere fra Agrogården.

Inklusiv et igangværende nybyggeri kommer Pia og Torbens samlede investeringer alene i 2007 op på ca. 15 mio. kr. (”som lønmodtagere var vi vant til at regne i tusinder af kroner, nu er det millioner”, konstaterer Pia). Siden købet af Bakkebo i 2002 har de yderligere købt to ejendomme, lejet sig ind i en bygning og får til sommer en ny 2.900 kvm. stor svinestald med plads til 900 søer. Den samlede produktion kommer i 2008 op på omkring 12.000 smågrise ved syv kg, 10.000 smågrise ved 30 kg og 4.000 slagtesvin foruden korn, raps og frø fra de omkring 150 ha marker, hvoraf 40 ha er forpagtet. Den budgetterede omsætning er på ca. 20 mio. kr. mod syv mio. kr. i 2007.

1,8 mio. kr. investeret i miljø

Med Lindelse Nor – ét af Fyns miljømæssigt mest følsomme områder – som nærmeste nabo har det været nødvendigt at investere 1,8 mio. kr. i miljøforbedrende tiltag. En investering, der kunne have været sparet, hvis gården havde ligget en km længere mod øst. Torben ser det dog som en god investering, idet gården dermed er forberedt til fremtidige skærpede miljøgodkendelser.