Ny bog har været 200 år undervejs …

Udgivelsesdatoen for den nyeste bog, som jeg har skrevet, har ligget fast i 200 år.
Den 19. november 2010 var det nemlig 200 år siden, Thurø – en ø i det sydfynske øhav – blev frikøbt. En begivenhed, som Thurø Lokalhistoriske Forening markerede med udgivelsen af bogen ”200-året for Thurøs frikøb”.
Frihed, selvbestemmelse, ejendomsret. Det er begreber, som vi nyder godt af og værdsætter her i landet. I slutningen af 1700-tallet eksisterede disse goder kun i begrænset omfang for de fleste danskere. Således også for datidens thurinere. Thurø ejedes på dette tidspunkt af Bjørnemose – det hvide gods på Skårupøre Strandvej med den smukkeste udsigt fra Fyn: Til Thurø. Men så tog begivenhederne fart, og pludselig en dag stod thurinerne med den uvante fornemmelse af frihed, selvbestemmelse og ejendomsret i hænderne.
Thurø var blevet frikøbt. Betingelserne for frikøbet er dateret den 19. november 1810.
Begivenhederne, som førte frem til denne for Thurø så betydningsfulde dag, beskrives i bogen, der bygger på informationer fra et betydeligt antal dokumenter og papirer fra sidst i 1700- og først i 1800-tallet.
Bogen blev udgivet i sammenhæng med andre jubilæumsaktiviteter den 19. november 2010.

Listen over bøger fra min hånd ser nu sådan ud:

1997: 40 års Danmarkshistorie – set gennem butiksvinduerne hos Skousen
2000: Egense sogns historie
2001: Øster Skerninge sogns historie – århundreders sammenhold
2001: Merlin 1926-2001 – Underholdning og oplevelser gennem 75 år
2002: E.W. v.d. Hude & Søn 1852-2002
2006: Noget ved musikken gennem 100 år – Dansk Musiker Forbund Svendborg Afdeling Den 22. April 1906-2006
2008: Carsten Haugaard: Mit liv med ledelse – i krig og fred
2010: 200-året for Thurøs frikøb